Hans Johan

Enger

Hans Enger er internasjonal ekspert på norske frimerker og brev, med omfattende generell kunnskap om frimerker fra hele verden, og med spesialkompetanse på frimerker fra en rekke land.

Engers Frimerke-ekspertise
Håndtrykk

Taksering

Taksering for forsikringsformål, skadetakst, arvetakst og andre takster.

Hans J. Enger utfører alle typer takseringer av frimerker, gamle brev og kort, både norske og utenlandske og gir råd og veiledning til samlere og andre interesserte.

Attestasjoner

Ekspertise

Fotoattester med fargefoto av norske brev og frimerker; Nkr 220,- for obj. m/katalogverdi under Nkr 3000,-,
Nkr 275,- mellom Nkr 3000,- og Nkr 10000,-  
Nkr: 350,- mellom Nkr 10000,- og 50000,-.
For svært dyre obj. ta kontakt for prisavtale.

Uttalelser m/fotokopi (ikke attest) gis på anmodning ved rimeligere merker hvor fotoattest er ulønnsomt; pris Nkr 100,-.

Klassifikasjoner etter NK, pris Nkr 6,- pr. merke, dog minst

Nkr 100,- pr.sending.

Bestemmelse av graveringstyper for 20mm, Nkr 20,- pr merke, for andre utgaver samt plateposisjoner etc. Nkr 30,- pr merke. Ehthetsgaranti for stemplede krigsmerker, Maud og Haakon 1973 utføres med garantistpl.bak for 4% av HK-verdien eller minimum Nkr 6,- pr. merke.

Porto og forsikring av retursending kommer i tillegg.

Eller retur i vanlig brev for mottagers risiko mot skriftlig samtykke.


Rekommandert brev for mottagers risiko. Porto for tiden 170,- Postens erstatningsansvar er kr. 1000,-

Postens verdibrev,- max. 40.000,- Porto 380,- +kr.6 pr 1000,- +brevporto + forseglingstape. (minimum 425,-)

Vanlig brev for mottagers risiko.

Jeg ber om at oppdragsgivere melder fra hva som ønskes.

Dette brevet er en farlig forfalskning.

Kanskje De også har noe som trenger en attest

Falskstemplet01.jpg
Falskstemplet04.jpg
Falskstemplet03.jpg

Autorisert både av Norsk Filatelistforbund og
som tysk forbundsattestatør.

Dette er eksempler på falske stempler

Background02.jpg